Εξειδικευμένη σειρά προβιοτικών
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Στην εταιρεία INNOVIS PHARMA (εφεξής, η "Εταιρεία" ή "εμείς"), προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας www.lactotune.gr («Ιστοσελίδα») χρησιμοποιώντας υπεύθυνα τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να διαφυλάσσουμε την ιδιωτικότητά σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής, η "Πολιτική") αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον ιστότοπό μας αποδέχεστε την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies όπως ισχύει. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές τροποποιήσεις, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας.

Η παρούσα Πολιτική εξηγεί πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και / ή χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε και τα οποία σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική, όπως κάθε φορά ισχύει. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει επίσης τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση, τη μεταφορά, τη διόρθωση και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

1. Δεδομένα που συλλέγουμε

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και προκειμένου να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να μπορούμε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

1.1 Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

i. Επικοινωνία

Όταν μας δίνετε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε και διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε, όπως όνομα, επώνυμο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αριθμό τηλεφώνου.

iii. Υπηρεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης

Όταν υποβάλλετε αιτήματα επικοινωνίας με την Υπηρεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης, συλλέγουμε και διατηρούμε τα στοιχεία που απαιτούνται από ειδική νομοθεσία, καθώς και όποια άλλα στοιχεία επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε. Ειδικότερα, εφόσον μας τα γνωστοποιήσετε, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε, ενδεικτικά, τα εξής δεδομένα:

1.2 Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exit pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των “clicks”, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Cookies παρακάτω.

2. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

Σκοπός

Επεξήγηση

Επικοινωνία

Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας, θα τα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας προσφέρουμε τις πληροφορίες ή/και τις υπηρεσίες που ζητήσατε. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της ζητηθείσας συναλλαγής.

Υπηρεσία ασφάλειας φαρμάκων

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας και, συγκεκριμένα για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή άλλων σκευασμάτων. Τα στοιχεία που συλλέγονται στα πλαίσια της υπηρεσίας φαρμακοεπαγρύπνησης διαβιβάζονται ανώνυμα στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Όταν συλλέγουμε στοιχεία για λογαριασμό του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, διαβιβάζονται κατά κανόνα ανώνυμα στοιχεία στον κάτοχο της άδειας, εκτός εάν απαιτηθεί από τον κάτοχο της άδειας η διαβίβαση επώνυμων στοιχείων για λόγους παρακολούθησης του περιστατικού ή βάσει σύμβασης.

Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών

Διατηρούμε τα δεδομένα σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τις επισκέψεις και την πλοήγηση των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η δομή της. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον της εταιρείας να παρακολουθεί την ανταπόκριση των πελατών στις υπηρεσίες της και να τις βελτιώνει.

Νόμιμες υποχρεώσεις και αξιώσεις

Όταν συντρέχει νόμιμη υποχρέωσή μας, θα παράσχουμε τα στοιχεία σας στις αρμόδιες αρχές. Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Ενημερωτικά δελτία και προωθητικό υλικό

Εφόσον συναινείτε, καταχωρώντας τα στοιχεία σας στο πεδίο για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, θα καταγράψουμε τα στοιχεία σας και θα σας στέλνουμε Ενημερωτικά δελτία και ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις μας.

3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας ή/και υπηρεσίες φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα στοιχεία που συλλέγονται στα πλαίσια της υπηρεσίας φαρμακοεπαγρύπνησης, διαβιβάζονται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος και στις αρμόδιες αρχές, βάσει νόμου ή κανονισμού ή/και σύμβασης. Όταν αυτό είναι απαραίτητο για της σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας, θα διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε συνδεδεμένες εταιρείες της Innovis Pharma. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς.

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση.

Θα διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας  για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή επικοινωνία και συνεργασία και για 1 έτος από τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας ή τη θέση του στο αρχείο. Τα στοιχεία σας φυλάσσονται με ασφαλή τρόπο σε ηλεκτρονική μορφή στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της αποστολής newsletter, θα διατηρήσουμε το email σας για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη σχετική υπηρεσία της εταιρείας μας. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή επιθυμείτε τη συναίνεσή σας. Μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας η εταιρεία δεν θα έχει τη δυνατότητα να σας αποστέλλει ενημερωτικά δελτία.

Τα στοιχεία που συλλέγονται στα πλαίσια της υπηρεσίας φαρμακοεπαγρύπνησης διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος και για 10 χρόνια από τη λήξη της. Όταν συλλέγουμε τα στοιχεία σας για λογαριασμό του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, θα τα διατηρήσουμε για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συνεργασία μας μαζί του. Μετά τη λήξη της συνεργασίας μας, τα στοιχεία σας θα διαβιβάζονται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος και θα διαγράφονται από τα αρχεία μας. Τα στοιχεία που συλλέγουμε διατηρούνται σε έγχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή και φυλάσσονται με ασφαλή τρόπο σε εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή τρίτων που παρέχουν υπηρεσίες φαρμακοεπαγρύπνησης στην Εταιρεία.

5. Τα δικαιώματά σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκησή τους.

Έχετε το δικαίωμα:

5.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας.

5.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

5.3 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.

5.4 Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

5.5 Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε.

5.6 Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους βασίζεται στην συγκατάθεση.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό αίτημα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε να σας αποστείλουμε την ειδική "Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων" και να την υποβάλετε στα στοιχεία επικοινωνίας μας.

INNOVIS PHARMA

Λεωφόρος Κηφισίας 78,

15125, Μαρούσι

Tηλ.: +30 2162005600

dpo@innovispharma.gr

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)